03    Verenigingen, kunst en cultuur

3.    Verenigingen, kunst en cultuur

Verenigingen, kunst en cultuur brengt de stad tot leven. Ze geven mensen de mogelijkheid zich uit te drukken en samen te zijn. Maastricht kan niet zonder cultuur. Maastricht heeft door de eeuwen heen cultureel veel geboden en mag daar trots op zijn. Er is nog altijd een groot verenigingsleven in de stad, van de Greune in Wolder tot de Gele Rijders in Witte­vrouwenveld of de Toneelgroep Lummel. Het is de voedingsbodem in de stad voor de professionele kunst en cultuur, zij kunnen niet zonder elkaar. Maastricht heeft topkwaliteit kunst en cultuur in huis met onder andere Toneelgroep Maastricht, Sally Dans en Opera Zuid. Wij willen meer samenwerking in de regio, want cultuur stopt niet bij de stadsgrens.

De PvdA zet in op de volgende punten:

  • Een basisaanbod van muziek-, toneel- en kunstlessen.

Kunstonderwijs is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van iedereen en vooral voor kinderen en jongeren. Deze lessen moeten voor alle kinderen toegankelijk zijn.

PvdA Maastricht wil dat er een einde komt aan het afbraakbeleid. Wij maken een nieuw plan voor de toekomst van Kumulus en zorgen ervoor dat docenten een fatsoenlijk salaris krijgen.

  • Wij investeren in cultuur in de buurt.

Maastricht heeft een rijk cultureel verenigingsleven van harmonieën, fanfares en buurttheaters. De leefbaarheid in de Maastrichtse buurten kan niet zonder hen en daarom investeren wij in kunst en cultuur in de buurt.

  • Betere openingstijden voor Centre Céramique.

We hebben een prachtige bibliotheek in onze stad. De openingstijden van Centre Céramique laten alleen ernstig te wensen over. Het wordt dan ook tijd om dit aan te passen op de behoefte van de gebruikers.

  • Een tweede leven voor de Bonbonnière.

Een van de parels van de stad staat letterlijk te verkrotten. Het is de hoogste tijd voor een tweede leven voor de Bonbonnière. Samen met de stad doen we een onderzoek naar de moge­lijkheden om de Bonbonnière terug te geven aan de stad.

  • Voldoende geld voor het lokale nieuws.

De stad verdient een radio- en tv-zender die voldoende geld heeft om goede program­ma’s te maken over het nieuws en de verhalen uit de stad. Goede verslaggeving over het werk van de gemeenteraad en het college versterkt bovendien de lokale democratie en de verbinding met de burgers.

  • Meer samenwerking tussen de theaters in Zuid-Limburg.

In plaats van elkaar vliegen af te vangen moet er een gezamenlijk theateraanbod komen voor de grote publiekstheaters in Maastricht, Parkstad en Sittard-Geleen.

  • Een Euregio-cultuurpas.

Samen met de steden in de Euregio, zoals Luik, Hasselt, Genk en Aken moeten we pro­beren meer culturele verbindingen te leggen. Dit kan bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om met korting in deze steden naar een voorstelling te gaan met gebruik van het Euregio-ticket.

  • Culturele vrijplaatsen moeten écht een vrijplaats kunnen zijn.

Regels zijn de dood in de pot voor culturele vrijplaatsen. Laten we inzetten op het stimu­leren van initiatieven en goed doordachte plannen belonen.

  • De Muziekgieterij en de Bankastudios als kans voor de Maastrichtse popcultuur.

De Maastrichtse popcultuur verdient een solide podium. Samen met de Bankastudio’s biedt de Muziekgieterij niet alleen plek voor optredens, repetities en opnames van amateur- en professionele bands, maar ook voor cultuureducatie en -participatie.