04    Duurzaamheid en mobiliteit

4.    Duurzaamheid en mobiliteit

Een schone, duurzame stad is ván en vóór iedereen, daarom kiest PvdA Maastricht voor sociale oplossingen. Wij zien duurzaamheid als een kans en maken ruimte voor lokale ideeën. De energietransitie raakt iedereen. Inwoners moeten niet alleen de nadelen, maar ook de voordelen ervaren.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Meer aandacht voor duurzame energie, het opnieuw gebruiken van grondstoffen en de overgang naar een kringloopeconomie.

Bij nieuwe bouwplannen, maar ook bij nieuwe bestemmingsplannen moet de gemeente verplicht aan de slag met verduurzaming. Ieder bouwplan wordt getoetst op gebruik van duurzame energie en eerlijke grondstoffen.

 • Energiecoaches in de buurt.

Om mensen bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen in huis gaan wij inwoners opleiden tot energiecoach.

 • Stimuleren van lokale energiecoöperaties en vernieuwende energie-ideeën van inwoners en ondernemers.

De gemeente werkt actief mee, zodat particuliere energiecoöperaties niet stranden in regels en papierwerk, maar daadwerkelijk kunnen starten. Ondernemers en inwoners worden gestimuleerd om de mogelijkheden om lokaal schone energie op te wekken te onderzoeken.

 • Eerlijke en transparante energietransitie

Bewoners van de wijken waar plannen zijn voor de energietransitie (in de volksmond “van het gas af”) worden op tijd en laagdrempelig betrokken en actief geïnformeerd – bijvoorbeeld door het organiseren van inspraakavonden. De zwaarste lasten moeten komen te liggen op de schouders die ze kunnen dragen.

Kiezen voor een duurzame toekomst van de stad betekent ook betere treinverbindingen met de Euregio, goede en snelle busverbindingen naar het centrum en het weren van doorgaand vracht­verkeer. Zo houden wij de stad bereikbaar en zetten wij ons in voor betere lucht­kwaliteit.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Goede, snelle openbaar vervoer-verbindingen in de Euregio.

Alleen met goede OV-verbindingen met de Belgische en Duitse steden om ons heen kunnen wij Maastricht beter bereikbaar maken.

 • De tramverbinding met Hasselt heeft geen toekomst,

Het bestuurlijk draagvlak voor de tram valt steeds meer weg nu in België steeds open­lijker wordt gespeculeerd over een snelbus. Wat de PvdA betreft verdwijnen de plannen voor de tramverbinding van tafel en wordt ingezet op verbindingen die haalbaar en realistisch zijn en betaalbaar blijven. De PvdA vindt een eventuele snelbus dan ook een prima alternatief.

 • Meer en betere Park & Ride locaties aan de randen van de stad.

Willen we Maastricht nu en in de toekomst bereikbaar houden, dan zullen we fors moeten investeren in goede parkeerlocaties aan de randen van de stad. Daarnaast wil de PvdA de huidige Park & Ride Noord fors uitbreiden. Zo wordt het een écht alternatief voor parkeren in de binnenstad.

 • De Groene Loper wordt 30 km/u.

De Groene Loper is geen racebaan, vandaar dat 30 km/u de norm wordt.

 • Pak de fiets.

Fietsen is goed voor klimaat, luchtkwaliteit en vitaliteit. De PvdA wil daarom dat het fietsen in de stad aantrekkelijker gemaakt wordt, vooral door verbetering van comfort, veiligheid, voorzieningen voor fietsers en de kwaliteit het wegdek/fietspad. De PvdA wil samen met inwoners en organisaties, zoals de Fietsersbond, inzetten op een concreet plan “Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur 2022-2024”. Voor dit plan moet in de meerjarenbegroting substantieel budget worden gereserveerd.

 • Een milieuzone die werkt.

In sommige buurten en straten in Maastricht staat de luchtkwaliteit ernstig onder druk. Het wordt tijd dat we letterlijk schone lucht aan deze wijken en straten gaan geven. Dat doen we door vervuilende auto’s de toegang tot delen van onze stad te ontzeggen. Zo werken we samen aan een beter leefklimaat.

 • Geen doorgaand vrachtverkeer in Maastricht-west.

Een beter leefklimaat betekent ook dat onze inwoners letterlijk schone lucht verdienen door het invoeren van een vrachtverbod voor Maastricht-West. Doorgaand vrachtver­keer hoort wat ons betreft door de A2-tunnel te gaan. Onze (woon)straten zijn immers niet bedoeld voor vracht­verkeer om doorheen te denderen omdat de navigatie aangeeft dat dat net iets sneller is.