05    Sociaal domein en gezondheid

5.    Sociaal domein en gezondheid

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter in onze samenleving. De PvdA vindt dat de overheid mensen moet helpen die het minder hebben. Solidariteit is voor ons de kurk waar­op de samenleving drijft. Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn volgens het principe “de sterkste schouders, de zwaarste lasten”. De zorg in Maastricht staat door de bezuinigingen in de afgelopen raadsperiode ernstig onder de druk. Het college heeft niet goed op de gemeentelijke schatkist gepast en de burger betaalt daarvoor nu de rekening. Er is in het sociaal domein visieloos bezuinigd met alle gevolgen voor de burger. Wat de PvdA betreft, is het de hoogste tijd om in te grijpen en met een duidelijk plan te komen. 

De PvdA zet in op de volgende punten:

  • Geen bezuinigingen in het sociaal domein zonder duidelijk plan.

Wij zijn het aan de inwoners verplicht grondig te onderzoeken hoe de problemen steeds weer ontstaan. De gemeente moet de controle over de uitgaven terugkrijgen. Wat er ook gebeurt: mensen die hulp nodig hebben, moeten de juiste hulp altijd snel kunnen krijgen.

  • Eén gezin, één plan, één regisseur.

Wij gaan voor één coördinerend hulpverlener voor ieder gezin dat meer begeleiding nodig heeft. Wie bij een gezin zorg verleent, moet weten wat andere hulpverleners doen. Uit onder­zoek blijkt dat dit niet alleen veel fijner is voor mensen, maar uiteindelijk ook veel goedkoper is en sneller tot een goed resultaat leidt.

  • Inwoners worden actief geholpen bij het aanvragen van ondersteuning.

Mensen die met een hulpvraag zitten, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Wij willen dat mensen actief vanuit één loket per wijk door de gemeente begeleid worden bij het zelf aanvragen van (financiële) ondersteuning, bijvoorbeeld door gebruik te maken van ‘de VoorzieningenWijzer’.

  • Toegankelijke en deskundige zorg en hulp voor specifieke doelgroepen.

Bij de inkoop van zorg en hulp voor de jeugd zet de gemeente in op kwaliteit. Er moet kennis zijn bij jeugdzorgmedewerkers, jeugd-GGZ en jongerenwerkers over actuele zorgmethoden en zorg­wensen van de doelgroepen. PvdA Maastricht vraagt ook om deskundige en veilige opvang voor alle dak- en thuisloze jongeren.

  • Bewegen in een gezonde stad.

Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Om gezond te blijven is bewegen essentieel. Er moeten voldoende locaties en voorzieningen zijn voor verenigingen en scholen om te sporten in de buurt.

  • Eenzaamheid moet actief bestreden worden.

Mensen wonen zo lang mogelijk thuis, maar wij zien dat eenzaamheid steeds vaker voorkomt. Eenzaamheid moet bestreden worden, onder andere met voldoende ont­moetingsplekken in de buurt. Bij de inkoop én bij het toekennen van het aantal uren huishoudelijke hulp moet ook rekening worden gehouden met het sociale aspect van deze hulp. Een vaste hulp komt immers iedere week over de vloer en hoort en ziet waar de hulp het hardst nodig is.

  • Een inkomenstoets voor de huishoudelijke hulp.

Bij een aanvraag voor de WMO kijken we wat iemand zelf financieel kan bijdragen via het principe “de sterkste schouders, de zwaarste lasten”. Zo kunnen we zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft. Mensen die wat meer verdienen, mogen wat de PvdA betreft dan ook best zelf een steentje bijdragen aan de voorzieningen.