07    Bestuur en financiën

7.    Bestuur en financiën

In de afgelopen vier jaar is steeds weer gebleken dat de stad echt moet werken aan goed bestuur. Verschillende affaires maakten duidelijk dat de gemeente er zowel financieel als bestuurlijk beroerd voor staat. Op het stadhuis zijn bestuurders te veel met zichzelf en de organisatie bezig. Inwoners staan niet meer voorop. De PvdA vindt dit verschrikkelijk en wil een stad die er wél is voor haar mensen. De komende vier jaar moeten daarom in het teken staan van een grote schoonmaak op het stadhuis.

Dat begint met het op orde brengen van de financiën. Wij moeten keuzes maken, want niet alles kan. Wat ons betreft dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. De rekening van bezuinigingen en belastingen komt te vaak terecht bij mensen die het al moeilijk hebben.

De PvdA zet in op de volgende punten:

  • Transparant en verantwoordelijk bestuur.

Ook bestuurders kunnen fouten maken. Zij moeten dat niet alleen durven toegeven maar er ook de verantwoordelijkheid voor willen en kunnen nemen. Alleen als open en eerlijk verantwoording wordt afgelegd, komen wij samen tot een goed gesprek over de oplossing.

  • Flink snijden in de miljoenen inhuur van dure adviesbureaus en consultants.

Werk dat voor de gemeente wordt uitgevoerd, moet zoveel mogelijk gebeuren door mensen die bij de gemeente in dienst zijn. Dit is goedkoper en beter, want zo blijft de kennis in huis en wordt de continuïteit gegarandeerd.

  • Een akkoord met de gemeenteraad op hoofdlijnen over de stad die wij willen zijn.

De inwoners willen wij eerder, vaker en beter betrekken bij de beslissingen over hoe wij de stad inhoud en gezicht willen geven. Dat kan alleen als we in de gemeenteraad niet alles van tevoren en gedetailleerd voor vier jaar dicht timmeren. De gemeenteraad wordt zo weer het middelpunt van de democratie waar het debat wordt gevoerd, sámen met de bewoners.

  • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Door de financiële situatie waarin het huidige college de stad heeft doen belanden, moet de stad keuzes maken. Als de PvdA Maastricht moet kiezen tussen snijden in het sociaal domein of de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen, kiezen wij voor het laatste.

  • De gemeente moet meedenken: dienstbaar, duidelijk en daadkrachtig.

De PvdA Maastricht wil een dienstbare gemeente. Een gemeente die voor iedereen eenvoudig en laagdrempelig toegankelijk is. Dat geldt niet alleen voor mensen met een visuele, verstan­delijke of lichamelijke beperking, maar ook voor mensen die de taal niet zo goed beheersen of digitaal niet vaardig zijn. Heldere taal en bereikbare informatie zijn belangrijke aandachtspunten om te zorgen dat iedereen de weg binnen de gemeente vindt.